Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4675 0d1d
Reposted fromdivi divi
2354 b20a 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
6716 6ca2
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viagreymouse greymouse
9998 9393 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaoutoflove outoflove
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viajoannna joannna
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viamadeliine madeliine
2327 2c68

alice215685:

I want you ..my devilman..

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viadailylife dailylife
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaawakened awakened
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viaawakened awakened
2354 b20a 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
6716 6ca2
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viagreymouse greymouse
9998 9393 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaoutoflove outoflove
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viajoannna joannna
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viamadeliine madeliine
2327 2c68

alice215685:

I want you ..my devilman..

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viadailylife dailylife
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl