Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaorchis orchis
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaorchis orchis
Zawsze bardziej boli stracić coś, co się miało, niż od początku tego nie mieć.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2497 5a40 500
Reposted fromdecepcion decepcion viabukazla bukazla
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viarugia rugia
7663 2381
Reposted fromwagabunda wagabunda viazupelnie zupelnie
0186 6ad7
Reposted fromLittleJack LittleJack via8agienny 8agienny
2038 1c82
Reposted fromjohnkeats johnkeats viarocktenner rocktenner
4403 b775
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7984 f0e8
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth viatereseek tereseek
6115 4ccb
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Fakt, że nasza historia nigdy nie będzie miała happy endu, rozpala tysiące myśli. Każda kolejna powoli zamienia moje serce w pogorzelisko. 
— z cyklu przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl