Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7112 dcf3
Reposted fromsavatage savatage viaslomka slomka
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viastraycat straycat
7809 6c0e
Reposted fromRastaPrincess RastaPrincess viasininen sininen
3722 2d7b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaPaiMei PaiMei
0281 730b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasininen sininen
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viamyfuckingreality myfuckingreality
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaiansha iansha
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viainnocentsoul innocentsoul
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viainnocentsoul innocentsoul
5005 c699
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainnocentsoul innocentsoul
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viainnocentsoul innocentsoul
Trzeba emocje wyrażać. W dzieciństwie uczą nas, że jak się złościsz, to jesteś zły. A to przecież bzdura.
— Joanna Kulig
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocentsoul innocentsoul
6288 4472
między byciem razem,  a nieistnieniem dla siebie jest dużo wolnej przestrzeni
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viainnocentsoul innocentsoul
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viainnocentsoul innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl