Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viapensieve pensieve
Zazdrość, jeśli musisz, ale nigdy tego nie okazuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kilka lekcji trzeba odrobić, żeby móc żyć z drugim człowiekiem, czasem trzeba zejść z drogi, a czasem po prostu spróbować obśmiać swoją złość. Staram się tak robić. To nie są kompromisy, to rodzaj konsekwencji, trwania w podjętej decyzji.
— Dorota Landowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
0231 7e21
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viailovegreen ilovegreen
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viavitek vitek
Prostota to elegancja i subtelność.
— Kathleen Tessaro
Reposted fromflorentyna florentyna viasotired sotired
2078 aae1
Reposted fromvitek vitek viamaking-love making-love
6209 aa43
7952 a20e
Reposted fromnataliablus nataliablus viamaking-love making-love
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl